Ratingsystemene i Smakeappen

  1. Folkets rating

ratingsystemSmakeappen

Folkets rating går fra 1-10 stjerner, og er tilgjengelig for alle brukere av Smakeappen.

IMG_1600.jpg

2. Pro-rating

Pro-ratingen i Smakeappen er kun tilgjengelig for utdannede vinkelnere eller personer med bestått WSET Level 3.

Poengskalaen 50-100
I følge Robert Parker The Wine Advocate

Pro-brukere kan rate vin på en 100 poeng-skala, og på den måten dele profesjonelle, nøyaktige vurderinger med samfunnet av Smakeappen-brukere.

Alle Pro-brukere henvises til å følge de samme retningslinjene som Robert Parker og The Wine Advocate Rating System.

Kort forklart betyr poengene:

96 - 100: “An extraordinary wine of profound and complex character […]”
90 - 95: “An outstanding wine […]”
80 - 89: “A barely above average to very good wine […]”
70 - 79: “An average wine […]”
60 - 69: “A below average wine" […]
50 - 59: “A wine deemed to be unacceptable”

Smakeappens algoritmer regner ut om en vin er “lite for pengene”, “verdt pengene”, eller "et godt kjøpt” basert på hva en vin med denne ratingen vanligvis koster. Dette er kun basert på Pro-ratingen, og ikke folkeratingen.